Jump to content
 1. Aplicatiile pentru functia de moderator raman in continuare deschise. Puteti afla detalii suplimentare chiar in categoria dedicata acestor aplicatii: click pentru detalii.
 2. Pe data de 13 iunie la ora 20:30, serverul BLUE.BLAZE-RPG.RO va oferi tuturor jucatorilor aflati online in acel moment, un bonus anume. Motivul pentru care se va da acest bonus? Secret, acest lucru il veti afla in acel moment. Va asteptam, asadar, pe 13 iunie sa fiti alaturi de noi.

Cu respect, administratia BLAZE!

 

Uzzy@DauCuBombe

Retired Staff Member
 • Content count

  66
 • Joined

 • Last visited

 • Days Won

  1

Uzzy@DauCuBombe last won the day on May 13

Uzzy@DauCuBombe had the most liked content!

Community Reputation

1 Neutral

1 Follower

About Uzzy@DauCuBombe

 • Rank
  Novice Member

Recent Profile Visitors

88 profile views
 1. Salut, aici este postat modelul pentru invoire. Modelul este urmatorul: Nickname: Motivul: Data: Cand ai avut ultima invoire: Alte precizari: ATENTIE! Modelul trebuie respectat! ENGLISH Hi, here is the template for invoice. The model is as follows: Nickname: Reason: Date: When did you have the last "vacation": Other specifications: ATTENTION! The model must be followed!
 2. Salut, aici este postat in ce consta raportul saptamanal Rank 1 Numar de /refill --> 12 Numar de /repair --> 12 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 12 Rank 2 Numar de /refill --> 11 Numar de /repair --> 11 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 11 Rank 3 Numar de /refill --> 10 Numar de /repair --> 10 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 10 Rank 4 Numar de /refill --> 9 Numar de /repair -->9 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 9 Rank 5 Numar de /refill --> 7 Numar de /repair --> 7 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 7 Rank 6 Numar de /refill --> 4 Numar de /repair --> 4 Numar de /towcar (pentru cei de pe calculator) --> 4 ENGLISH Hi, here is what the weekly raport is about Rank 1 Number of /refill --> 12 Nmber of /repair --> 12 Number of /towcar (only for PC users) --> 12 Rank 2 Number of /refill --> 11 Nmber of /repair --> 11 Number of /towcar (only for PC users) --> 11 Rank 3 Number of /refill --> 10 Nmber of /repair --> 10 Number of /towcar (only for PC users) --> 10 Rank 4 Number of /refill --> 9 Nmber of /repair --> 9 Number of /towcar (only for PC users) --> 9 Rank 5 Number of /refill --> 7 Nmber of /repair --> 7 Number of /towcar (only for PC users) --> 7 Rank 6 Number of /refill --> 4 Nmber of /repair --> 4 Number of /towcar (only for PC users) --> 4
 3. In acest topic, liderul va posta sanctiunile acordate membrilor factiunii dupa urmatorul model. ● Nick-ul: ● Rank-ul detinut: ● Numele membrului sanctionat: ● Data: ● Sanctionat cu (Avertisment/ FW / Demitere): ● Motivul: ● Dovada: ATENȚIE La 2 avertismente se primeste FW! Avertisment clear se primește dupa 7 zile. Faction Warn clear se primeste dupa 7 zile ENGLISH In this topic, the leader will post the sanctions granted to the faction members according to thw following model: ●Nick: ● The rank held: ● Name of the sanctioned: ● Date: ● Sanctioned with (Warning/ FW/ Dismissal): ● Reason: ● Proof: ATTENTION! At 2 warnings you receive FW! Clean warning is received after 7 days. Faction Warn is received after 7 days.
 4. Aici liderul va posta anunturi importante in legatura cu factiunea Raportul saptamanal este obligatoriu! Sedinta săptămânala saptamanala s-a mutat duminica la ora 20:00! ATENȚIE! Toti memebrii factiunii trebuie sa urmarească acest topic! ENGLISH HERE THE LEADER WILL POST IMPORTANT ANNOUNCEMENTS ABOUT THE FACTION! The weekly meeting will be sunday at 20:00! ATTENTION! All faction members must follow this topic!
 5. Daca nu mai doresti sa faci parte din factiunea Tow Truck Company, poti posta aici dupa modelul: Nick-ul tau: De ce vrei sa pleci? Cate zile ai in factiune? Daca ai putea, ce ai schimba la aceasta factiune si de ce? Ce parere ai despre colegii tai? Alte detalii: Echipa Factiunii Tow Truck Company iti ureaza mult succes in continuare! ATENTIE! Acest topic a fost facut pentru membrii factiunii Tow Truck Company ce s-au decis sa plece din factiune. - Daca nu ai 14 zile in factiune, vei primi 40 de Faction Punish, adica nu te vei mai putea alatura unei alte factiuni pentru 40 ore (payday-uri). - In caz ca aveti 14 zile+ in factiune si depuneti cererea de demisie, dar sunteti reclamati la factiune si reclamatia este grava (ex: Deathmatch in masa, bataie de joc, abuz de functie sau alte chestii care incalca regulamentul factiunii sau al serverului) veti fi dati afara cu Faction Punish in ciuda faptului ca aveti 14 zile+. ENGLISH If you do not want to join the tow truck company you can post here by model: Your nick: Why do you want to leave?: How many days are you in fact ?: If you could, what would you change to this faction? Why?: What do you think about your colleagues ?: Other details: The Tow Truck Company Faction team wishes you continued success! CAREFUL! This topic was made for Tow Truck Company members who decided to leave the faction. - If you do not have 14 days in faction, you will receive 40 Punish Factions, meaning you will not be able to join another faction for 40 hours (payday). - In case you have 14 days + in the faction and you submit the request for resignation, but you are claimed on the faction and the claim is serious (eg mass deathmatch, beating, abuse of office or other things that violate the rules of the faction or server) you will be expelled with Faction Punish despite the fact that you have 14 days +.
 6. Înainte de a va informa cu privire la regurile de mai jos, este de preferat si de recomandat citire Regulamentului Serverului 1. CU CE SE OCUPA FACTIUNEA TOW CAR COMPANY? Factiunea Tow Car Company (TCC) se ocupa cu tractarea masinilor parcate neregulamentar, alimentarea si repararea vehiculelor de pe server la cererea jucatorilor. 2. REGULI SI INFORMATII IMPORTANTE Sunteti obligati sa respectati intocmai acest regulament, alaturi de regulamentul serverului si de regulile si indicatiile impuse de lider/co-lideri. Pentru nelamuriri, probleme sau propuneri legate de organizarea si desfasurarea activitatii factiunii sunteti obligati sa anuntati liderul/co-liderii. Puteti detine doar joburi legale, nu puteti avea droguri si materiale si nu puteti sa faceti afaceri pe chat-ul factiunii. Cand intrati in factiune aveti 24 de ore la dispozitie sa scapati de materiale si de droguri (in caz ca detineti). Daca detineti un job ilegal veti fi sanctionat cu un Faction warn(FW). In caz daca nu depozitati in 24 de ore materialele sau drogurile veti fi sanctionati cu Faction Warn(FW). Dacă un membru TCC vă oferă repair, poate să vă ofere şi refill în acelasi timp pentru a-şi uşura muncă. În acest fel se evită discuţiile de genul „doreşti şi refill, dacă ţi-am dat repair etc.”. 2.1 Reguli referitoare la activitate Trebuie sa aveti o activitate constanta pe server, astfel, membrii care nu se logheaza timp de 72 de ore (3 zile) vor fi demisi din factiune. In cazul unei probleme, puteti realiza o cerere de inactivitate. Doar membrii cu minim 7 zile pot realiaza o asemenea cerere. Fiecare membru are dreptul la 10 zile de inactivitate pe luna, acestea pot fi cumulate. Cei ce au cerere de inactivitate pentru mai mult de 5 zile din saptamana nu sunt obligati sa faca raportul de activitate. Daca sedinta pica in perioada cand ei au inactivitate, acestia sunt scutiti de sedinta. Cererile de inactivitate realizate cu mai putin de 2 zile (48 de ore) inainte de resetarea raportului vor fi acceptate, dar cel invoit va trebuie sa aiba raport efectuat caci a avut suficient timp sa-l realizeze pana atunci. Comenzile factiunii [/f ] - Chat-ul factiunii, folosit pentru a comunica cu colegii. [/repair ] - Ofera repair (repara vehiculul) unui jucator pentru o anumita suma de bani. [/refill ] - Ofera refill (reumple rezervorul vehiculului) unui jucator pentru o anumita suma de bani. [/towcar] - Atasezi cel mai apropiat vehicul. [/safe] - Depozitezi o suma de bani sau o cantitate de drugs/mats, in seiful facţiunii. [/mduty] - Te pui la datorie. 3. VESTIMENTATIA FACTIUNII Fiecare membru din factiune este obligat sa isi poarte skin-ul corespunzator rank-ului. In cazul nerespectarii acestei reguli, membrul respectiv risca sa fie sanctionat cu Faction Warn (FW) Liderul/Co-liderul are voie sa poarte orice skin. 3.1 Tractari permise (cateva exemple) Vehiculele aflate in incinta job-ului Trucker (vehiculele de pe iarba care nu incurca circulatia nu pot fi tractate). Vehiculele ce blocheaza intrarea benzinarii. Vehiculele parcate in mijlocul strazii. Vehiculele aflate in fata cazionului. Toate vehiculele aflate in fata spawn-ului de civili. 3.2 Tractari nepermise Vehiculele parcate cu 2 roti pe trotuar si 2 inafara acestuia nu pot fi tractate. Raportul este obligatoriu! Daca membrii de rank-ul 1 nu au raportul complet, vor primi uninvite. Cei de rank 2+, vor fi sanctionati cu FW. (!) Ne rezervam dreptul de a aduce modificari periodice asupra acestui regulament. A se vedea periodic daca regulamentul a fost modificat pentru a evita eventualele sanctiuni pe motive nestiute pana la acel moment. (!) Ne rezervam dreptul si de a avea exceptii de la aceste reguli, pot exista sanctiuni unde, in regulament, este mentionat ca nu se sanctioneaza, daca situatia impune acest lucru. ENGLISH: 1. WHAT IS THE TOW CAR COMPANY FACTION? Tow Car Company faction (TCC) deals with towing irregularly parked cars, supplying and repairing vehicles on the server at the players' request . RULES AND IMPORTANT INFORMATION You are required to comply with this regulation, together with the server regulations and the rules and directions imposed by the leader / co-leaders. For questions, problems or proposals related to organizing and carrying out the activity of the faction you are obliged to announce the leader / co-leaders. You can only hold legal jobs, you cannot have drugs and materials and you cannot do business on the faction chat. When you enter the faction you have 24 hours to dispose of materials and drugs (in case you have). If you have an illegal job you will be penalized with a Faction warn (FW). If you do not store the materials or drugs within 24 hours you will be penalized with Faction Warn (FW). If a CBT member gives you a repair, they can offer you a refill at the same time to make it easier for you. This avoids discussions like "you want and refill, if I gave you repair etc.". 2.1 Rules regarding the activity You must have a constant activity on the server, so members who do not log in for 72 hours (3 days) will be dismissed from the faction. In case of a problem, you can make a request for inactivity. Only members with a minimum of 7 days can make such a request. Each member is entitled to 10 days of inactivity per month, these can be cumulated. Those who have a claim for inactivity for more than 5 days a week are not required to make the activity report. If the session falls during their inactivity, they are exempt from the session. Inactivity requests made less than 2 days (48 hours) before the report is reset will be accepted, but the invoked one must have the report made because it had sufficient time to complete it by then. The orders of the faction [/ f] - The faction chat, used to communicate with colleagues. [/ repair] - Provides repair to a player for a certain amount of money. [/ refill] - Provides a refill to a player for a certain amount of money. [/ towcar] - Attach the nearest vehicle. [/ safe] - You deposit a sum of money or a quantity of drugs / mats in the faction safe. [/ mduty] - You're on duty. 3. THE FACTION CLOTHING Each member of the faction is obliged to wear the skin corresponding to the rank. In case of non-compliance with this rule, the respective member risks being sanctioned with Faction Warn (FW) The leader / co-leader is allowed to wear any skin. 3.1 Treatments (some examples) Vehicles within the Trucker job (vehicles on the grass that do not obstruct the movement cannot be towed). Vehicles blocking the gas station entrance. Vehicles parked in the middle of the street. The vehicles in front of the bailiff. All vehicles in front of the spawn of civilians 3.2 Treatments not allowed Vehicles parked with 2 wheels on the sidewalk and 2 outside it cannot be towed. Activity report: Repair-> 5 Refill->5 Tow Car-> 5 (Cars cannot be handled for now) The report is required. If the members of rank 1 do not have the full report, they will receive the guests. Those of rank 2+, will be sanctioned with FW.
×