Welcome to BLAZE-RPG

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Razvan.Adv

Member
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

About Razvan.Adv

  • Rank
    New Member
  • Birthday
  1. Nickname: De ce ai ales să joci pe comunitatea noastră?: Pentru ca este cel mai bun server Cum ai aflat de Blaze-rpg.ro?: De la AndreiAdv Ce ţi-a placut la serverul nostru?:tot Până acum esti mulţumit de serverul nostru?:da În ce facţiune dorești să intri si de ce?: mecanic sa ajut oameni Câţi ani ai şi unde locuieşti?: 16 ani Iasi Eşti elev/student? Dacă da, în ce clasă eşti?: elev clasa a 9a Ai un gen de muzică favorit? Dacă da, care este acesta?:nu am Îți petreci timpul și pe alte jocuri înafară de SA:MP?:da Ce faci în timpul liber pe lângă SA:MP?Pubg Care sunt planurile tale de viitor?:sa imi iau masina Ai prieteni pe comunitatea noastră? Dacă da, care sunt aceștia?:AndreiAdv , CosminAdv Ce înseamnă "respect" pentru tine?:respect pentu mine inseamna sa nu înjuri plaery si sa nu ii bati Ai altceva de adăugat?:nu