Welcome to BLAZE-RPG

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Razvan.Adv

Blaze Rpg

Nickname: 
De ce ai ales să joci pe comunitatea noastră?: Pentru ca este cel mai bun server
Cum ai aflat de Blaze-rpg.ro?: De la AndreiAdv
Ce ţi-a placut la serverul nostru?:tot
Până acum esti mulţumit de serverul nostru?:da
În ce facţiune dorești să intri si de ce?: mecanic sa ajut oameni
Câţi ani ai şi unde locuieşti?: 16 ani Iasi
Eşti elev/student? Dacă da, în ce clasă eşti?: elev clasa a 9a
Ai un gen de muzică favorit? Dacă da, care este acesta?:nu am 
Îți petreci timpul și pe alte jocuri înafară de SA:MP?:da
Ce faci în timpul liber pe lângă SA:MP?Pubg
Care sunt planurile tale de viitor?:sa imi iau masina 
Ai prieteni pe comunitatea noastră? Dacă da, care sunt aceștia?:AndreiAdv , CosminAdv
Ce înseamnă "respect" pentru tine?:respect pentu mine inseamna sa nu înjuri plaery si sa nu ii bati
Ai altceva de adăugat?:nu

Share this post


Link to post
Share on other sites